Nume
Parola
Vizualizări: 1486
Localitatea Sireți va fi asigurată cu apă potabilă în urma implementării proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”
3 Februarie 2022 — În contextul implementării proiectului KfW ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a organizat ieri, 02.02.2022, o ședință online cu participarea reprezentanților părților interesate în care au fost prezentate serviciile de proiectare a rețelelor de aprovizionare cu apă pentru localitatea Sireți. La ședință au fost invitați reprezentanții tuturor instituțiilor publice din localitate.

Astfel, managerul unității de implementare a proiectului, a informat participanții la ședință, despre obiectivele proiectului KfW, progresul inregistrat pînă la moment, valoarea acestuia și importanța aprovizionării cu apă potabilă a localității.

Experții din cadrul companiei de proiectare și consultanță Consulting Engineers Saltzgitter au prezentat lucrările ce vor fi cuprinse în proiectul tehnic pentru satul Sireți și anume: lucrări de racordare , rețele secundare de aprovizionare cu apă, stații de pompare, rezervoare de stocare, turnuri de apă supraînălțate și lucrări de tratare prin re-clorinare, cît și lucrări de extindere a sistemului de distribuție, inclusiv conducte de distribuție, supape, hidranți și racorduri casnice.

Un alt obiectiv major stabilit în cadrul ședinței ține de respectarea cerințelor de calitate a apei pentru alimentarea cu apă de transport prin conectarea la schema de alimentare cu apă a conductei principale de transport (MTP) din Chișinău.

Totodată, participanțiii au fost înștiințați despre faptul că grantul alocat de Guvernul German nu acoperă lucrări de reabilitarea a rețelelor de distribuție existente. Iar costul estimativ al măsurilor prevăzute a fost calculat la aproximativ 1 750 000 de euro.

Reprezentanții Unității de implementare au prezentat un rezumat al măsurilor de implementare a aprovizionării cu apă pentru localitatea sus-menționată. Tot aici, a fost prezentată și discutată cu reprezentanții locali, o diagramă a noilor zone ale rețelei de distribuție.

Un alt subiect important discutat în cadrul ședinței a fost aspectul de proprietate a terenurilor afectate de lucrările de construcție. În proces de construcții vor fi afectate aproximativ 174 de terenuri publice și private. Din totalul de terenuri 57 se afla în localitatea Sireți. În acest scop UIP conlucrează cu administrația locală și consultantul în implementare în scopul recepționării acordurilor tuturor proprietarilor.

Amintim că proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", este finanțat de Guvernul Federal German prin intermediul KfW, în timp ce ADR Centru reprezintă instituția de implementare a acestuia. Costul proiectului constituie circa 27,65 milioane de euro, dintre care 25 milioane de euro reprezintă grantul acordat de Guvernul Germaniei, iar 2,65 milioane de euro constituie contribuția garantată de Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Proiectul este prevăzut petru o perioadă de 4 ani, timp în care la magistrala care va fi construită vor fi racordați locuitorii orașelor Strășeni și Călărași, și ulterior a satelor prioritare din cele două raioane implicate.