Nume
Parola
Vizualizări: 473
Viceprim-ministru pentru Digitalizare Iurie Țurcanu către CALM: „Cuvântul conlucrare trebuie să fie deviza perioadei ce va urma”
9 Septembrie 2021 — În cadrul consultărilor publice privind proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul transformării digitale din 3 septembrie, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui a menționat că deși în Republica Moldova s-a vorbit mult despre e-guvernare la nivel central, s-a uitat în totalitate de necesitatea e-guvernării la nivel local. Directorul executiv al CALM a fost de părere că acest domeniu trebuie să fie unul prioritar în planul de acțiuni al Executivului.

„S-a menționat că se intenționează dezvoltarea unei viziuni, a unei strategii pe diverse componente a e-guvernării locale, despre accesul cetățenilor la servicii, să nu uităm însă că cele mai aproape de cetățeni sunt autoritățile publice locale și fără implicarea APL nu pot fi realizate foarte multe lucruri.”

Un alt aspect asupra căruia directorul executiv al CALM Viorel Furdui a atras atenția a vizat accesul pe care trebuie să-l aibă APL la bazele de date naționale. „Aceasta este o problemă majoră și neînțeleasă în sec. XXI, încă mai există o sumedenie de bariere impuse de anumite instituții publice ale statului pentru a nu debloca acest proces. Trebuie să înțelegem că asigurarea accesului autorităților locale de nivelul I la diverse tipuri de informație este esențială în procesul de planificare locală, bugetare economică, politici locale, dezvoltare etc.”

Directorul executiv al CALM a atras atenția asupra faptului că potrivit statutului său juridic, guvernarea locală nu se deosebește de cea centrală, au aceleași misiuni și APL, de asemenea, au nevoie de acces la această informație, cu respectarea anumitor reguli. „Credem că aceasta ar trebui să fie una dintre prioritățile pe termen scurt. Urmează planificarea bugetară iar de la autoritățile locale se așteaptă activism, implicare etc. Dar atunci când, de exemplu, vorbim despre servicii publice, nu știm câți oameni locuiesc în comunitățile noastre, lucru necesar și la stabilirea unor tarife, servicii etc.”
În altă ordine de idei, Viorel Furdui a susținut ideea de a crea centre unificate de prestări servicii în cât mai multe localități, inclusiv suplinirea acestora cu alte tipuri de servicii, pe lângă cele pe care le prestează APL. „Agenția de Guvernare Electronică a făcut un studiu și a ajuns la concluzia că este nevoie de a alege descentralizarea, că nu este suficient să ne oprim la centrele de prestări servicii existente. Oamenii nu trebuie să circule pentru a obține un certificat, iar rolul APL în acest proces este foarte important. Credem că aceasta este o soluție și în contextul viitoarelor discuții privind reforma administrației publice centrale și locale.”

În context, directorul executiv a menționat că APL au nevoie de instrumente, soluții digitale uniformizate pentru evidența patrimoniului, gestionarea eficientă a mai multor domenii, inclusiv cadastru etc. „Credem că este nevoie de unele soluții tipizate, de elaborarea unor modele care cu titlu de recomandare ar putea fi utilizate de către APL.”

Viorel Furdui a vorbit și despre necesitatea unei colaborări între diverse instituții, donatori, proiecte. „Cunoaștem că la ora actuală sunt câteva proiecte care susțin APL în crearea ghișeelor unice, sunt și alte inițiative ce vizează digitalizarea. Credem că este nevoie de o corelare a acestor activități, o colaborare mai bună între aceste entități.” Directorul executiv al CALM a fost de părere că în cadrul Centrelor unificate de prestări servicii ar putea fi unificate aceste tipuri de servicii.”

În afară de aceasta, directorul executiv al CALM a scos în evidență necesitatea creării unui mecanism eficient de colaborare, comunicare între principalii actori. „APL trebuie să fie recunoscut ca un actor important în acest proces și să fie implicat în toate activitățile. Trebuie să existe un mecanism de comunicare permanentă între Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice și viceprim-ministru, astfel încât să putem întotdeauna să reacționăm prompt și eficient.”

Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru Digitalizare a mulțumit pentru conlucrarea care a existat până acum cu CALM, exprimându-și convingerea că urmează o perioadă și mai intensă. „Din mesajul Dvs. desprindem clar cuvântul conlucrare, aceasta trebuie să fie deviza perioadei ce va urma. Este foarte important ca de rând cu autoritățile locale care sunt implicate în proiectele despre care ați vorbit, donatorii, dar și noi, cei de la nivel central, care avem ceva de oferit la nivel digital, ar trebui să avem o agendă comună, lucru care nu s-a întâmplat până acum.”

Viceprim-ministrul a declarat că intențiile donatorilor sunt extraordinar de bune, dar s-a lucrat destul de izolat, cu anumite autorități, iar ceea ce s-a reușit în anumite contexte nu poate fi utilizat și de alte primării. „Ceea ce vrem să implementăm sunt sistemele unificate, asta avem și în strategia de municipalitate inteligentă pe care dorim să o elaborăm în timp real, ne dorim să găsim un numitor comun la nivel digital pentru toate localitățile. Nu trebuie să asigurăm acces la registrele de bază sau la registrul fiscal în cazul unei primării sau două, toți funcționarii de la nivel local trebuie să aibă acces la sursele de date.”

Iurie Țurcanu a accentuat faptul că mai multe procese iau naștere în comunitățile locale. „Ele de acolo încep, vorbim de schimbul de proprietate, moșteniri, inclusiv o serie de evenimente din viață. De ce acum este nevoie de circa două luni pentru ca această informație să ajungă în Registrul Populației? Noi trebuie să avem aceste sisteme disponibile pentru APL, ca cei care depind de aceste informații să poată reacționa. Este unul dintre obiectivele noastre, iată de ce vom merge mai departe cu CALM.”

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă