Nume
Parola
Vizualizări: 1437
Ședința Comitetului de Supraveghere ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”
9 Iulie 2021 — Astăzi, 09.07.2021, a fost organizată o ședință online care a întrunit Membrii Comitetului de supraveghere a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" susținut financiar de Guvernul Federal German prin intermediul KfW. Astfel, la întrunire au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei orașului Călărași, Primăriei Municipiului Strășeni, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Ministerului Finanțelor, Consiliului raional Strășeni, Consiliului raional Călărași, Apă Canal Chișinău, Apă Canal Strășeni și Gospodăriei Locativ Comunale Călărași.

În debutul ședinței, managerul de proiect a informat participanții cu privire la înregistrarea progresului proiectului. Aici au fost prezentate principalele realizări și activități desfășurate de la începutul implemetării proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" și pînă la momentul actual. Principalele activități desfășurate în Faza 1 a proiectului țin de actualizarea strategiei care prevede 30 000 de conectări adiționale, inițierea proiectului tehnic a magistralei Chișinău -Strășeni-Călărași, prezentarea proiectelor preliminare pentru localitățile Făgureni, Sireți, Seliștea Nouă, Tuzara, cît și pregătirea, aprobarea și publicare documentației de precalificare. Tot aici, a fost prezentată Faza 2 a proiectului, unde au fost punctate acordurile, bugetul și activitățile planificate pentru realizare.

Reprezentanții CES au ținut să informeze participanții cu privire la serviciile de proiectare realizate. Pînă la moment au fost finalizate serviciile pentru 36,5 km din totalul de 49 km de apeduct, au fost elaborate 4 proiecte tehnice preliminare (Făgureni, Sireți, Seliștea Nouă, Tuzara), a fost inițiat proiectul preliminar pentru Sipoteni Podul Lung, cît și pentru stația de pompare principală în orașul Călărași, dar și proiectul de reabilitare a stațiilor de pompare din ambele orașe.

Un subiect important de pe ordinea de zi a ținut de angajamentele speciale de implementare pentru fiecare dintre părțile implicate în procesul de implementare a proiectului. Aici au fost puse în discuție dificultățile, precăutate soluții, cît și termenii de realizare a provocărilor apărute pe durata de implementare a activităților prevăzute în proiect.

Amintim că, la data de 5 iulie curent ADR Centru și Ministerul Finanțelor au semnat Acordul adițional de implementare pentru proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, faza II" care prevede că Ministerul Finanțelor în calitate de recipient în numele Republicii Moldova, pune la dispoziție suma Contribuției Financiare neramburasabile în valoare de 10 milioane Euro adițional acordată de Guverul Federal German prin intermediul a Băncii germane Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) către ADR Centru în scopul implementării fazei 2 a proiectului.

Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" este susținut financiar de Guvernul Federal German prin intermediul KfW, în timp ce ADR Centru reprezintă instituția de implementare a acestuia. Costul total al investițiilor preconizate constituie circa 27,65 milioane de euro, dintre care 25 milioane de euro reprezintă grantul acordat de Guvernul Germaniei, iar 2,65 milioane de euro constituie contribuția garantată de Fondul Național de Dezvoltare Regională.