Nume
Parola
Vizualizări: 730
Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare“ a fost aprobat spre finanțare în cadrul apelului anual desfășurat de Slovak Aid
27 Iunie 2021 — Slovacii vor participa la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare. Aceast lucru se va întîmpla în cadrul proiectului moldo-slovac SAMRS/2021/MD/1/8 cu denumirea: „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare" aprobat spre finanțare în cadrul apelului anual desfășurat de Slovak Aid.

Starea sistemului de canalizare este o problemă pe termen lung în Moldova. Această propunere de proiect se concentrează pe Regiunea Centru din Moldova și pe orașul Rezina și se bazează pe datele disponibile în cadrul strategiilor și documentației existente. În regiunea Centru, doar 10% din populație are acces la canalizare (media națională este de 30%), în contextul mediului urban obiectivul regiunii Centru este de a realiza o acoperire a canalizării cu 76% din populație până în 2020. În Rezina, accesul la canalizare este asigurat doar pentru 61% din populație, ceea ce nu este suficient pentru zona urbană. Scopul proiectului este de a conecta suplimentar 7,4%, reprezentând 225 de gospodării (869 persoane). Orașul construiește în prezent o stație de epurare a apelor uzate - lucrările vor fi finalizate în vara anului curent. Sistemul de canalizare insuficient dezvoltat este unul dintre factorii care creează condiții sanitare inadecvate și cauzează boli infecțioase mai frecvente.

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții printr-un acces mai bun la sistemul de canalizare din orașul Rezina și creșterea gradului de conștientizare de epurare a apelor uzate. Valoarea totală a investițiilor aprobate este de 218.020,00 EUR (dintre care AOD Slovacă va contribui cu suma de 198.200,00 EUR și cofinanțarea Agenției de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok 19.820,00 EUR). Lucrările se estimează a fi realizate în 18 luni.

Asistența se va baza în mod cuprinzător pe două rezultate interconectate: (1) Sprijin pentru asigurarea infrastructurii de calitate în domeniul apei și canalizării - construcția unei părți a sistemului de canalizare în orașul Rezina (3390 m); (2) Colaborarea cu publicul din orașul Rezina și împrejurimile sale imediate și sensibilizarea cu privire la tratarea apelor uzate și o abordare responsabilă a mediului.

În cadrul luării în considerare a temei transversale a mediului și a schimbărilor climatice, proiectul aparține categoriei B, deoarece reprezintă o oportunitate pentru mediu. Conexiunea de canalizare construită și lucrul cu publicul vor permite o protecție îmbunătățită a solului, a apelor subterane și a râului Nistru.

Acesta este al 5-lea proiect care va fi realizat în comun de ADR Centru și partenerii noștri fideli de la ADR Senec-Pezinok.