Nume
Parola
Vizualizări: 1156
Regiunea Centru a găzduit o delegație formată din membrii CRD Nord
11 Iunie 2021 — embrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord au efectuat vineri, 11 iunie 2021, o vizită de studiu în Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru a se documenta în privința unui șir de proiecte de dezvoltare regională implementate de ADR Centru. Însoțiți de reprezentanți Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, membrii CRD Nord au vizitat satul Costești din raionul Ialoveni, Municipiul Hîncești și orașul Călărași, unde au fost realizate proiecte de dezvoltare regională finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Vizita delegației din nordul Republicii a început cu inspectarea primei Case de procesare și ambalare a strugurilor din Republica Moldova, care a fost inaugurată la sfărșitul anului 2015 la Costești, Ialoveni. Aceasta a fost construită în cadrul proiectului de dezvoltare regională „Grup de producători şi Casă de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export". Astfel, în cadrul proiectului a fost construită Casa de ambalare a fructelor şi strugurilor de masă cu capacitatea de păstrare simultană de 1000 tone şi capacitatea de procesare (pre-răcire, sortare, calibrare, ambalare şi etichetare) de 5000 tone anual. Proiectul a fost implementat de ADR Centru cu susținerea financiară a Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și contribuția asociației de producători de struguri din regiune cu valoarea totală de 14 970,4 mii lei .

Membrii CRD Nord și-au continuat vizita în Centrul Republicii la Conacul Manuc Bey, din municipiul Hîncești, acolo unde în ultimii ani au fost atrase mai multe investiții în vederea sporirii atractivității turistice a regiunii. Astfel, Conacul a fost restaurat prin realizarea a două proiecte de anvergură susținute financiar atît de FNDR, cît și de UE în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova. Proiectul „Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpuşna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey" din or. Hînceşti, Locaţia geto-dacică din s. Stolniceni", realizat din FNDR a prevăzut reconstrucția a 2 obiective din complexul Manuc Bey, și anume: Casa Ioniță Iamandi și Casa Vechilului, cu o investiție totală de 12 160 445,56 lei. Restaurarea conacului a contribuit la procesul de dezvoltare regională orientat spre sporirea atractivității turistice a raionului Hîncești, constituirea unor parteneriate regionale funcționale în scopul îmbunătățirii situației economice din regiune, prin dezvoltarea durabilă a potențialului turistic din zona raionului Hîncești și celor adiacente.

Ulterior, membrii CRD Nord au făcut un popas la Scena de Amfiteatru, construită la Călărași, în cadrul proiectului regional "Valorificarea potenţialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni". În cadrul acestui proiect de anvergură a fost construită o scenă în aer liber, un bloc sanitar, precum și amenajat teritoriul aferent. Tot în cadrul acestui proiect au fost executate lucrări de construcție a popasului de la Țigănești, renovare a popasului de la Iurceni, Muzeului din orașul Călarași și amenajarea unei alei din Călărași. Pentru lucrările executate, din FNDR au fost alocați 11 908 243,49 mdl.

Tot la Călărași, delegația din Nordul Republicii, a vizitat Stația de epurare din or. Călărași, construită de ADR Centru în cadrul proiectului "Asigurarea dezvoltării locale durabile si prevenire poluării resurselor naturale prin reconstrucția stației de epurare, a apelor reziduale, reconstrucția si extinderea rețelelor de apă si canalizare" finalizat în anul 2012. Tot aici au fost construită și Stația de pompare Nr1, un rezervor de acumulare a apelor reziduale și rețeau a de canalizare pe o lungime de 2,452 km. Valoarea investițiilor din FNDR a fost de 24 748,30 mii lei și a avut drept scop asigurarea durabilității în domeniul protecției factorilor de mediu.

Amintim că, în data de 26 mai 2021, membrii CRD Centru au întreprins o vizită similară în nordul țării, unde s-au familiarizat cu un șir de proiecte regionale implementate de ADR Nord. Aceste evenimente se desfășoară în contextul unui proiect de suport pentru membrii CRD, finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL), implementat de GIZ Moldova.