Nume
Parola
Vizualizări: 201
CALM cere stoparea presiunilor asupra APL și neimplicarea organelor de control ale statului în campania electorală!
1 Iunie 2021 — În cadrul Biroului Executiv al CALM, întrunit în ședință extraordinară la 31 mai, curent, primari de sate, comune, orașe și municipii au adoptat un APEL, în legătură cu adresările mai multor primari și reprezentanți ai APL, din diverse regiuni ale Republicii Moldova, privind inițierea din partea organelor de anchetă și control a unor controale inopinate, inclusiv la indicația unor deputați, concurenți electorali.

În APEL, aleșii locali își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de acțiunile unor autorități ale statului din domeniul ordinii de drept și controlului financiar care, în perioada electorală, au inițiat și realizează o serie de controale la indicația unor concurenți electorali, în privința deja a zeci de primari/APL. În special, semnatarii APELULUI se referă la acțiunile recente din partea organelor din subordinea MAI, CNA, Ministerul Finanțelor/Inspecției financiare etc.

CALM reamintește că APL sunt cea mai transparentă și unica instituție publică din stat care beneficiază de cea mai înaltă încredere din partea cetățenilor. „APL nici într-un caz nu li este teamă și întotdeauna au fost deschise pentru colaborare cu organele de control ale statului. Însă, acest control trebuie să fie realizat în termenele și limitele legii, cu un scop bine stabilit, conform unor proceduri prestabilite și foarte clar reglementate. Nici de cum controlul respectiv nu trebuie să fie unul selectiv, abuziv și să urmărească scopul de a intimida sau bloca activitatea APL. Cu atât mai mult că astfel de controale NU pot avea loc în perioada electorală și la indicația unor concurenți electorali”, se menționează în document.

Reieșind din faptul că aleșii locali atestă noi derapaje antidemocratice din partea instituțiilor statului, constatând că acestea devin iarăși un instrument în lupta cu primarii incomozi, în APELul CALM se solicită:

Includerea acestui subiect pe agenda Consiliului Suprem de Securitate; stoparea tuturor acțiunilor de intimidare și presiune asupra primarilor și administrației publice locale; suspendarea imediată a tuturor controalelor până la finalizarea campaniei electorale, inclusiv a celor inițiate la indicația unor concurenți electorali; distanțarea și condamnarea de către concurenții electorali a unor asemenea acțiuni abuzive din partea instituțiilor statului; monitorizarea de către Consiliul Europei și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova a cazurilor respective, dar și a respectării angajamentelor internaționale ale R. Moldova în domeniul democrației locale; revizuirea, de către viitorul Guvern și Parlament a cadrului legal respectiv, în vederea excluderii posibilităților de a crea premise pentru astfel de abuzuri și presiuni asupra APL, inclusiv în campania electorală etc.

APEL-ul CALM a fost expediat Președintelui Republicii Moldova; Guvernului Republicii Moldova; Comisiei electorale centrale; Consiliului Europei; Procurorului General al Republicii Moldova; Concurenților electorali; Mass-mediei și societății civile din Republica Moldova.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă