Nume
Parola
Vizualizări: 1058
ADR Centru anunță concurs pentru funcția de specialist monitorizare și evaluare
24 Mai 2021 — Responsabilități:

Monitorizarea implementării politicii de dezvoltare regională la nivelul regiunii de dezvoltare,
Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională,
Acumularea informației referitoare la procesele care au impact asupra dezvoltării regiunii,
Acumularea informației statistice și monitorizarea indicatorilor de dezvoltare,
Pregătirea rapoartelor și analiza activității de implementare a proiectelor investiționale de dezvoltare regională,
Pregătirea rapoartelor de implementare a documentelor de politici.
Calificări:

Studii superioare în Economie/Drept/Management/Administrare Publică sau alte domenii legate de dezvoltare,
Experienţa în domeniul de cel puțin 2 ani,
Abilități de operare la calculator la nivel avansat;
Abilități excelente de cunoaștere a limbii române, cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj,
Capacităţi de analiză și responsabilitate.
Lista de referință pentru interviul de angajare:

Legea privind dezvoltarea regională în Republicii Moldova nr. 438-XVI din 28.12.2006
Legea nr. 239 din 13.10.2016, pentru aprobarea Strategiei naționale
de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
Documentul unic de program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.203 din 29.03.2017
Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, aprobată prin Decizia CRD Centru nr.01/02 din 11.02.2016
Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

CV- ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
Copia buletinului de identitate;
Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional titlul/diploma/certificate, pentru confirmarea nivelului educațional obținut;
Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioară.
Data limită de depunere a dosarului de concurs este 07 iunie 2021.

Tel./fax: (268) 2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md; oficiu.adrc@gmail.com

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Silistraru Iulia, specialist Resurse umane, tel. 026822692.