Nume
Parola
Vizualizări: 466
Președintele CALM Tatiana Badan: „Trebuie să ne asigurăm că rezultatele deceniilor de muncă privind abilitarea economică a femeilor nu se pierd în această perioadă de criză”
27 Aprilie 2021 — În discursul ținut în cadrul Forumului Femeilor Primar din Sud-Estul Europei, Tatiana Badan, președinte al CALM, președinte al NALAS și primar al satului Selemet, Cimișlia, a accentuat rolul femeilor în combaterea crizei pandemice provocată de COVID-19.

„Deja de un an de zile femeile sunt în prima linie în abordarea crizei COVID-19. Femeile au acționat nu doar în calitate de lucrători din domeniul sănătății, dar și ca lideri ai comunităților și de sensibilizare a opiniei publice. Cu toate acestea, criza a scos în evidență și sarcinile disproporționate pe care femeile le-au preluat pe măsură ce blocajul s-a accelerat și serviciile au încetat să mai fie prestate. Acest lucru a determinat guvernele locale să răspundă provocărilor cauzate de COVID-19.

Tatiana Badan a prezentat rezultatele sondajul NALAS „Guvernele locale din Sud-Estul Europei în perioada de redresare socio-economică post COVID-19″ care arată că aproape 60% din municipalități au luat în considerare nevoile specifice de gen. „Autoritățile locale au acordat sprijin femeilor ca grup vulnerabil și, în special, au acordat prioritate mamelor singure, cu risc de sărăcie, extinderea mecanismelor de prevenire a violenței domestice și furnizarea de servicii esențiale pentru supraviețuitorii violenței, însoțite de campanii de sensibilizare. De asemenea, noi, autoritățile locale din Sud-Estul Europei, am oferit servicii pentru persoanele în etate și persoanele sărace și i-am sprijinit pe părinții vulnerabili și singuri, în principal, mame.”

Președintele CALM a menționat că o atenție sporită a fost acordată și analizei din perspectiva egalității de gen și a evaluării impactului politicilor și măsurilor dezvoltate în perioade de crize, care contribuie la obiectivul de realizare a egalității de gen. Cu toate acestea, Tatiana Badan a încurajat membrii NALAS să facă mai multe eforturi în perioada următoare în vederea dezvoltării măsurilor mai eficiente de reducere a decalajului de gen.

„Pe măsură ce criza a continuat, impactul economic a crescut și statisticile din regiune în funcție de sex au arătat că piața muncii s-a schimbat, iar numărul locurilor de muncă pierdute a crescut. Chiar și așa, impactul economic nu a fost neutru în funcție de gen:

Mai multe femei și-au pierdut locul de muncă, chiar dacă sectoarele cele mai afectate de crize erau dominate de bărbați;
Afacerile conduse de femei au prezentat atitudini mai rezistente față de criză dar, în realitate, au mai puține strategii de supraviețuire, deoarece se bazează pe mai puține economii și au puține active în calitate de garanții pentru credite, care le-ar finanța lichiditatea în timpul crizei.
Acest fapt a făcut din dezvoltarea economică locală o prioritate în perioada COVID-19 și post COVID-19.”

Președintele NALAS a fost de părere că acum, mai mult ca oricând, autoritățile locale trebuie să acorde prioritate afacerilor conduse de femei, atât din cauza discriminării istorice, dar și a lipsei de oportunități. „Noi, autoritățile locale, trebuie să creăm medii prielnice, să oferim asistență și servicii de consultanță în afaceri care să răspundă circumstanțelor particulare în care se află afacerile conduse de femei în perioada COVID-19. Noi, autoritățile locale, trebuie să ne asigurăm că rezultatele deceniilor de muncă privind abilitarea economică a femeilor nu se pierd în timpul acestor crize, dar, de asemenea, că femeile au oportunități de a se instrui și de a fi pregătite pentru piața muncii în schimbare, ca urmare a digitalizării. Acest lucru va consolida două dintre obiectivele strategice ale NALAS, angajând membrii noștri să creeze capacități care vor sta la baza creșterii inteligente și inovatoare, prin servicii de calitate și crearea de locuri de muncă; precum și comunități stabile și rezistente, incluzive.”

Potrivit Președintelui CALM și NALAS, în acest scop este crucială includerea femeilor în funcții de conducere, în grupurile de lucru pentru a răspunde la crize, în rețele, precum și în furnizarea de servicii. „Numai prin includerea femeilor lidere și a organizațiilor de femei în elaborarea politicilor, în proiectarea serviciilor și în bugetare, putem utiliza pe deplin potențialul comunităților și societăților noastre. Ne putem baza pe abilitățile, cunoștințele și experiențele lor, pentru că au demonstrat că au contribuit eficient la provocările cauzate de pandemie. Putem fi siguri că incluzând femeile în procesul decizional privind recuperarea Covid-19 și post-Covid-19, vom reuși. Prin urmare, sunt mândră că suntem vizionare, iar în Forumul NALAS al femeilor primare din Sud-Estul Europei cu privire la promovarea bugetelor sensibile la gen, am recomandat sporirea implicării femeilor în viața locală pentru a face politici locale eficiente, iar bugetele să răspundă nevoilor femeilor și bărbaților.”

Tatiana Badan a menționat că aceste recomandări au fost adoptate oficial de Adunarea Generală NALAS, iar acest lucru va asigura, în cele din urmă, ca în urma acestei crize, să devenim societăți mai egale și nu invers.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă