Nume
Parola
Vizualizări: 445
Planul Strategic al CALM pentru perioada 2021-2027 a fost elaborat cu susținerea Consiliului Europei!
23 Aprilie 2021 — La 22 aprilie a avut loc atelierul de prezentare a proiectului preliminar al Planului Strategic CALM pentru perioada 2021-2027. La eveniment au participat primari, membri ai Biroului Executiv și ai Consiliului de Administrare ale CALM, experții ai Consiliului Europei și ai Secretariatului CALM.

Planul Strategic CALM pentru 2021-2027 a fost elaborat de Grupul de Lucru cu suportul echipei de experți, angajați de Congresul Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei (CALRE).

Marite Moras, reprezentanta CoE a explicat că acesta este un document necesar pentru a intensifica activitățile de advocacy puternică pentru toți cei interesați să lucreze la următoarele reforme. „Din Strasbourg apreciem angajamentul membrilor grupului de lucru, inclusiv ale secretariatului.”

Potrivit primarului satului Palanca, Ștefan Vodă, vicepreședinte al CALM Larisa Voloh, CALRE vine cu o experiență valoroasă pentru instituția CALM, dar și pentru reprezentanții autorităților locale. „Împreună am lucrat la elaborarea planului de dezvoltare strategică – o condiție indispensabilă a unui management eficient. Sunt convinsă că un astfel de plan ne va ajuta să asigurăm calitatea, eficiența, echilibrul, un grad mai mare de autonomie și de responsabilitate pentru serviciile CALM.”

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a mulțumit echipei Consiliului Europei care a lucrat la elaborarea acestui document. „Deja se conturează rezultatul acestui proiect, urmează să îl definitivăm împreună cu Dvs. și, ulterior, să îl adoptăm în cadrul ședinței Consiliului de Administrare. Este un document important și necesar, iar susținerea Consiliului Europei este la momentul oportun și ne va permite să avem o viziune strategică de dezvoltare a CALM-ului pentru următorii șase ani. Totodată, rezultatul acestui efort ne oferă o perspectivă reală de a deveni o organizație mult mai consolidată și mult mai puternică.”

Primarul municipiului Edineț, vicepreședinte al CALM, Constantin Cojocari s-a arătat convins de faptul că Planul Strategic CALM va fi un document de reper, care ne va ajuta să avansăm. „Practic am fost cu toții de acord că Congresul Autorităților Locale trebuie să aibă o viziune clară în ceea ce privește sprijinul acordat APL, promovarea democrației locale, dar și în vederea îmbunătățirii calității serviciilor. Misiunea CALM pentru următorii șase ani este de a organiza activități de advocacy în numele autorităților locale; de a facilita parteneriatul și colaborările între toate părțile interesate de domeniul guvernanței locale; de a promova elaborarea de politici publice bazate pe principiul de jos în sus; de a disemina cele mai bune practici; de a spori reprezentarea la nivel național și internațional; de a oferi diverse servicii bazate pe necesitățile APL etc.”

Primarul municipiului Strășeni, vicepreședinte al CALM, Valentina Casian a vorbit despre obiectivele strategice ale asociației și despre activitățile care trebuie efectuate pentru realizarea acestora. „Pentru consolidarea instituțională a CALM este nevoie de a revizui și de a actualiza statutul asociației; de a înființa comitetele tematice; de a face mai eficiente rețelele profesionale; de a institui un sistem de monitorizare a performanței în procesul de implementare a acestui plan strategic.”

Valentina Casian a subliniat că scopul tuturor acestor acțiuni este de a consolida capacitățile organizaționale ale CALM, astfel încât acesta să poată îndeplini cu succes misiunea sa, dar și pentru a implementa obiectivele și prioritățile strategice. „Rezultatul comun al tuturor acestor acțiuni este ca Congresul să devină mai puternic, să reprezinte interesul comun al autorităților locale, să asigure un angajament de implicare mai largă a tuturor membrilor CALM, să îmbunătățească comunicarea internă și externă etc. Asigurarea sustenabilității financiare, dar și consolidarea capacităților umane sunt, de asemenea, condiții esențiale pentru îndeplinirea mandatului CALM.”

Conform Planului Strategic CALM, în următorii șase ani asociația va deveni principalul furnizor de servicii, instruiri și evenimente pentru primari și funcționarii publici din cadrul APL; va acorda prioritate dezvoltării unei platforme online pentru instruiri și schimb de bune practici între APL, iar un efort prioritar va fi acordat creării unui Centru de Analiză care va cimenta calitatea cercetărilor și politicilor publice.

Participanții și-au expus opiniile despre propunerile ce se regăsesc în cadrul proiectului Planului Strategic, dar și despre măsura în care obiectivele prezentate sunt realiste și realizabile. Unii dintre reprezentanții APL au venit cu anumite propuneri de îmbunătățire a documentului de care se va ține cont în procesul ulterior de implementare.

Președintele CALM, primar de Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan a mulțumit partenerilor de dezvoltare care sprijină CALM în elaborarea Planului Strategic. „Pentru a realiza Planul și obiectivele stabilite vom vota în mod democratic la ședința Consiliului de Administrare. Dacă mai există anumite propuneri concrete de a îmbunătăți acest document, vă rugăm să vă expuneți și cu siguranță vom ține cont de ele în elaborarea draftului final.”

Tatiana Badan a menționat că pe parcursul anilor s-a muncit foarte mult pentru a avea rezultatele pe care astăzi CALM le înregistrează. „Fac apel către toți colegii primari să ne unim eforturile pentru a îmbunătăți starea lucrurilor în domeniul democrației locale. Nu o singură dată am demonstrat că putem schimba lucrurile atunci când există unitate și un dialog eficient.”

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea culturii dialogului și consultării autorităților locale din Republica Moldova”, implementat de Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, în cadrul Planului de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020. Proiectul își propune să contribuie la consolidarea capacităților instituționale ale CALM în domenii precum promovarea dialogul politic, buna guvernanță, standardele de management municipal și furnizarea de servicii de calitate membrilor săi.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă