Nume
Parola
Vizualizări: 472
Grupul de lucru în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare din Regiunea de Dezvoltare Nord elaborează un concept de proiect
Online, 20 Aprilie 2021 — Membrii grupului de lucru (GL) în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), din care fac parte membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, s-au întrunit în cadrul a două sesiuni online pentru a selecta și a dezvolta împreună un concept de proiect specific domeniului.

În cadrul primei întruniri online, care a avut loc în data de 16 aprilie a.c., Dorin Andros, expert în domeniul AAC, a prezentat cadrul legislativ și cadrul instituțional în sector, precum și situația actuală atât la nivel național, cât și la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare.

În context, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, i-a încurajat pe participanți să conlucreze activ în cadrul activităților planificate, întrucât de acest lucru depinde calitatea conceptului de proiect și șansele acestuia de a obține finanțare și de a fi implementat cu succes.

Reuniți într-un grup de lucru și ghidați de expertul Dorin Andros, participanții la întrunirea online, printre care și președinții raioanelor Glodeni, Sângerei și Soroca, au elaborat arborele problemei. Ulterior, în cadrul unui brainstorming, participanții la întrunirea online au selectat probleme și idei comune pentru elaborarea unui concept de proiect. De asemenea, ei au pus în discuție un șir de inițiative anterioare și au argumentat necesitatea continuității acestora. Totodată, în baza conceptului de proiect „Construcția aducțiunii de conectare la apeductul magistral Soroca-Bălți a localităților din raioanele Drochia și Dondușeni” selectat, membrii grupului de lucru au formulat obiective, au identificat grupurile-țintă și beneficiarii proiectului, au stabilit un și de acțiuni/activități în cadrul conceptului de proiect, au setat produsele/rezultatele acestuia și au identificat acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului.

La cea de-a doua sesiune a grupului de lucru, care a avut loc în data de 20 aprilie a.c., participanții au fost implicați, în mare parte, în activități practice începute în timpul sesiunii precedente.

Din GL în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare fac parte 8 membri ai CRD Nord. Activitățile în care sunt implicați membrii acestui GL se desfășoară în contextul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord”, finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. În Regiunea de Dezvoltare Nord, în cadrul aceluiași proiect, au mai fost create două GL, din care fac parte membri ai CRD Nord: în domeniul Dezvoltarea urbană / Revitalizarea urbană și în domeniul Sporirea atractivității turistice.

www.adrnord.md