Nume
Parola
Vizualizări: 357
Dezvoltarea economică locală în Europa de Sud- Est – subiect dezbătut în cadrul Adunării Generale a NALAS
19 Aprilie 2021 — Subiectele pe care s-au axat cei peste 200 de participanți în cadrul celei de-a treia zi a Adunării Generale a NALAS au vizat dezvoltarea economică locală durabilă.
Alexander Lesigang, reprezentantul Asociației austriece a orașelor și municipiilor, dar și Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni, vicepreședinte al CALM au prezentat modele implementate în localitățile lor ce contribuie la dezvoltarea economică durabilă.
Alexander Lesigang a vorbit despre guvernele locale în calitate de catalizatori ai schimbării și acceleratori ai dezvoltării și inovației. Potrivit expertului, guvernele locale joacă un rol important și în transformarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în realitate.
„Două treimi din ODD nu pot fi realizate fără guvernele locale. Austria ocupă locul 7 în implementarea ODD la nivel global. Cu toate acestea, avem și multe provocări. Dezvoltarea durabilă este un proces în care sunt necesare eforturi permanente. Localizarea ODD ajută guvernele locale austriece în activitatea lor zilnică ", a spus Alexander Lesigang.
Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian a accentuat faptul că rolul guvernelor locale în promovarea dezvoltării locale durabile și incluzive este unul extrem de important.
„În pofida situației politice din Republica Moldova, începând cu anul 2013, odată cu crearea Zonei Economice Libere, municipiul Strățeni devine o localitate în care sunt create condiții pentru dezvoltarea infrastructurii, dar și a economiei. Îmbunătățirea infrastructurii locale, accentul pe educația de calitate, incubatoarele de afaceri, zona economică liberă, relațiile adecvate cu investitorii reprezintă cheia succesului în cazul municipiului Strășeni."
Valentina Casian a scos în evidență necesitatea existenței voinței politice a reprezentanților autorităților publice centrale în deblocarea reformelor, pentru a avea oportunitatea de a accesa mai multe fonduri, de a crea o infrastructură adecvată pentru potențialii investitori și pentru dezvoltarea economică a localităților.
Ivo Dimov, primarul orașului Dimitrovgrad, Bulgaria a vorbit despre bunăstarea cetățenilor în perioade de criză, subliniind programul lor puternic de protecție socială. „Este responsabilitatea noastră ca în calitate de guverne locale să protejăm populația, să le asigurăm siguranța și să ne pregătim pentru perioada de după criză. Eforturile de redresare economică trebuie să aibă o dimensiune socială puternică. Avem ocazia să facem mai mult decât atenuarea crizei și să investim într-un viitor durabil", a spus alesul local din Bulgaria.
Ivo Dimov a explicat că Dimitovgrad este unul dintre pionierii inovației medicale, prin intermediul medicinei inteligente, oferind diagnostic de la distanță grupurilor vulnerabile, în special persoanelor vârstnice.
„Motoare ale dezvoltării economice locale sunt guvernele locale" – aceasta a fost chintesența discursului primarului municipiului Cahul, vicepreședinte al CALM Nicolae Dandiș. „Pentru a transforma remitențele în dezvoltare, administrația publică locală din municipiul Cahul are ca obiectiv atragerea investitorilor din diaspora, sprijinindu-i în identificarea celor mai bune oportunități de investiții și implementarea lor rapidă."
Džemal Lekić, directorul Centrului de sisteme informaționale al orașului Podgorica, Muntenegru a vorbit despre Agenda Smart City și a explicat de ce Podgorica este unul dintre pionieri în digitalizarea serviciilor publice locale din regiune. „Digitalizarea necesită îmbunătățire și modernizare continuă. Podgorica a început cu digitalizarea serviciilor publice locale-cheie pentru cetățeni, iar următorul pas a fost digitalizării în cultură."
Michael Samec, lider de proiect în cadrul GIZ a vorbit despre dimensiunea socială a durabilității, subliniind că accesul la drepturile sociale, economice și culturale ar trebui să fie egal și oferit tuturor. „Lucrăm mult la cartografierea socială, deoarece vedem date relevante cruciale pentru planificarea politicilor și luarea deciziilor direcționate și sensibile din punct de vedere social. Să nu lăsați pe nimeni în urmă înseamnă să știți cine sunt oamenii și grupurile care ar putea rămâne fără atenție."
„Dezvoltarea durabilă a UE și a guvernului local în perioada COVID-19" a fost subiectul abordat de Amandine Sabourin, ofițer pentru politici și advocacy al CEMR / PLATFORMA. Amandine Sabourin a vorbit despre oportunitățile pentru guvernele locale în programele UE Think Europe și instrumentul Europa globală. „Există trei aspecte-cheie pe care UE va trebui să le abordeze prin intermediul programelor sale: 1. Rolul guvernelor locale ca factori de decizie politică și furnizori de servicii-cheie; 2. Sprijinul necesar pentru cooperarea și schimburile descentralizate între orașe; 3. Nevoia de a consolida asociațiile administrației publice locale."
De asemenea, participanții au abordat subiecte privind schimbările organizaționale necesare pentru introducerea digitalizării serviciilor locale, modul în care pandemia a influențat Agenda Orașului Inteligent, cum pot incluziunea socială și durabilitatea să devină o componentă-cheie a reformelor de descentralizare, investirea în stimularea activităților economice sau în incluziunea socială etc.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă