Nume
Parola
Vizualizări: 454
La ADR Nord sunt evaluate, tehnic și financiar, cererile complete de finanțare admise în cadrul celei de-a II-a etape a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din FNDR
Bălți, 16 Aprilie 2021 — Cererile complete de finanțare admise în cadrul Etapei II a Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), sunt evaluate din punct de vedere tehnic și financiar în perioada 16-19 aprilie 2021.

Comisia de evaluarea este formată din cinci membri, care reprezintă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord. Procesul de evaluare se desfășoară atât în incinta ADR Nord, cât și în regim online.

În prezent, membrii comisiei completează fișele de evaluare tehnică și financiară, în care fiecărui proiect i se atribuie punctaje conform grilei de evaluare. La următoarea ședință a CRD Nord (urmează să aibă loc în viitorul apropiat), va fi aprobat pragul de acces în următoarea etapă, în raport cu punctajul acumulat. Următoarea etapă presupune evaluarea cererilor complete de finanțare de către membrii unei comisii interministeriale. În cele din urmă, proiectele viabile selectate vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, după care acestea urmează să fie aprobate și incluse în Documentul Unic de Program (DUP), prin Hotărâre de Guvern. Atât proiectele incluse în DUP, inclusiv cele aprobate spre finanțare din sursele FNDR, cât și alte proiecte, care pot să obțină finanțare din alte surse, se vor regăsi în Programul Operațional Regional Nord.

Proiectele depuse în cadrul actualului Apel competitiv corespund următoarelor Programe: (1) „Competitivitate”, (2) „Dezvoltare Urbană” și (3) „Infrastructură Regională”. Programul „Competitivitate” cuprinde următoarele domenii de intervenție: (1.1) Valorificarea infrastructurilor de afaceri; (1.2) Dezvoltarea mediului antreprenorial; (1.3) Sporirea atractivității turistice. Domeniul de intervenție disponibil pentru Apelul competitiv în cadrul Programului „Dezvoltare Urbană” este (2.3) Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice. Programul „Infrastructură Regională” conține domeniul de intervenție (3.1) Aprovizionarea cu Apă și Sanitație.

Vineri, 16 aprilie a.c., sunt evaluate tehnic și financiar cererile complete de finanțare depuse în cadrul programelor „Competitivitate” și „Infrastructură Regională”, iar luni, 19 aprilie a.c., vor fi evaluate cererile complete de finanțare depuse în cadrul programului „Dezvoltare Urbană”.

Amintim că ședința de deschidere a plicurilor cu cereri complete de finanțare s-a încheiat în data de 17 februarie 2021, când acestea au fost evaluate din punct de vedere administrativ.

Actualul Apel competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională a fost lansat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în luna august 2020. Eligibile pentru participare au fost autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituțiile publice și alte entități de drept public, precum și entitățile de drept privat (agenți economici) și organizațiile neguvernamentale din Regiunea de Dezvoltare Nord (Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca). Apelul competitiv are drept scop stimularea inițiativelor care contribuie cel mai eficient la implementarea politicii de dezvoltare regională.

www.adrnord.md