Nume
Parola
Vizualizări: 534
Dialogul între APC și APL și reforma administrației locale din R. Moldova -subiecte abordate în cadrul Adunării Generale a NALAS!
15 Aprilie 2021 — Seminarul Parteneriatului Estic PLATFORMA și CEMR „Consolidarea dialogului privind reforma administrației locale în Republica Moldova și în regiune a fost genericul celui de-al doilea eveniment organizat în cea de-a doua zi a Adunării Generale a NALAS.

În deschiderea sesiunii au ținut discursuri :
Constantin Cojocari, primar Edineț, vicepreședinte al CALM, președintele Rețelei Orașelor din cadrul CALM;
Frédéric Vallier, secretar general al Consiliul Municipalităților și Regiunilor Europene;
Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului R.Moldova;
Peter Michalko, Ambasadorul Delegației Uniunii Europene în R. Moldova.

„După aproape 30 de ani de la declararea independenței statului nostru, încă mai suntem în procesul de identificare a formulei corecte pentru reforma administrației publice locale din statul nostru, formulă care ar trebui agreată de toți - societate, comunitățile locale și forțele politice", a spus Constantin Cojocari, primarul municipiului Edineț și vicepreședinte al CALM.

„Tendința de a unifica comunitățile, fără a ține cont de mai mulți factori geografici, etnici, administrativi, poate provoca nemulțumiri și chiar turbulențe. Viziunea CALM-ului constă în a oferi administrațiilor locale o perioadă de grație, astfel încât ele singure să decidă care ar fi formula cea mai eficientă de cooperare, comasare, dezvoltare, de creare a condițiilor prielnice pentru prestarea serviciilor publice de care cetățenii au nevoie. În acest context, stabilirea unui dialog instituționalizat, real și eficiente între APL-APC, societatea civilă, alți actori interesați, va crea premise pentru a avansa în procesul de dezvoltare a comunităților locale din RM", a conchis vicepreședintele CALM.

Frédéric Vallier, secretar general al Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene (CEMR) a subliniat rolul important pe care trebuie să îl joace guvernele locale și CALM în construirea democrației, guvernanței locale și statului de drept în Republica Moldova.

„Dialogul este esențial pentru o reformă durabilă a administrației publice. Istoria a demonstrat că fără dialog nu putem înregistra rezultate durabile. Orice decizie care se ia trebuie să fie exclusiv în interesul cetățenilor ", a spus Adrian Ermurachi, secretar general adjunct al Guvernului R. Moldova.Peter Michalko, Ambasadorul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat că reforma administrației publice din statul nostru va rămâne în atenția Uniunii Europene, acesta constituind un element esențial pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. „Trebuie să vedem o voință politică clară în vederea soluționării problemelor administrației publice locale și a reformei din acest domeniu, să fie deblocat acest proces", a spus Peter Michalko.

Totodată, Ambasadorul UE a menționat că asociațiile autorităților locale reprezintă un element-cheie în consolidarea democrației locale și îmbunătățirea politicilor ce vizează serviciile publice. „În acest context, CALM are un rol-cheie în calitate de interlocutor legitim în dialogul cu Guvernul RM."

Despre dialogul politic privind prioritățile și oportunitățile reformei administrației publice locale s-au expus:

Igor Munteanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, președinte al Comisiei control al finanțelor publice;
Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, vicepreședinte al CALM;
Oleksandr Slobozhan, director executiv al Asociației Orașelor din Ucraina și
Alexandra Schantl, Manager de program, KDZ - Centrul de cercetare a administrației publice.

Deputatul Igor Munteanu a scos în evidență necesitatea reconstituirii mecanismelor de consultare și cooperare între autoritățile locale și guvernul central (Guvern – CALM). „Este nevoie de a revizui sistemul de competențe și funcții atribuite puterilor locale, eliminând confuziile, dublările, atribuțiile delegate nivelului I fără acoperire financiară. Trebuie să asigurăm APL libertatea de a introduce taxe și impozite locale noi sau cote suplimentare la cele existente, să dezvoltăm un sistem de finanțe publice modern, echitabil, nediscriminatoriu, stimulativ pentru inițiativa și răspunderea locală."
Potrivit primarului municipiului Cahul, vicepreședinte al CALM Nicolae Dandiș, asociația autorităților locale trebuie să aibă un statut, stabilit prin lege, de membru sau observator în structurile decizionale. „Mulți primari sunt membri ai unor partide politice care au reprezentanți în Guvern și Parlament și dacă există o problemă de comunicare înseamnă că avem și o problemă de reprezentativitate."

Nicolae Dandiș a fost de părere că partidele politice și organizațiile locale trebuie să pună presiune pe factorii de decizie de la nivel central, astfel încât să fie incluse în agendă legi care vor produce efecte concrete pentru fiecare comunitate.

„Autoritățile centrale deseori se tem de această descentralizare, inclusiv cea financiară, ca nu cumva comunitățile să devină mai independente, mai autonome și să dispară pârghiile de presiune politică". În încheierea discursului său, vicepreședintele CALM a mulțumit tuturor primarilor pentru sacrificiul pe care îl fac zilnic pentru a dezvolta localitățile.

Oleksandr Slobozhan, director executiv al Asociației Orașelor din Ucraina a explicat care sunt rezultatele, dar și lacunele implementării reformei APL din țara sa. Directorul executiv al asociației APL din Ucraina a vorbit și despre
atribuțiile APL care sunt mult mai mari decât resursele pe care le au acestea.

Totodată, Oleksandr Slobozhan a recomandat Guvernului RM și partenerilor de dezvoltare ai statului nostru să susțină CALM în vederea dezvoltării unui centru analitic de expertiză. „Noi avem un asemenea centru și astfel avem posibilitatea să analizăm deciziile, hotărârile, rezoluțiile autorităților centrale care vizează activitatea APL-urilor", a menționat reprezentantul APL-urilor din Ucraina.

„Guvernele locale din Georgia, Ucraina și Moldova au un rol important în furnizarea de servicii, educație și protecție socială, dar autonomie financiară au foarte limitată. Principalele provocări rămân instabilitatea politică și lipsa de disponibilitate pentru descentralizare, roluri și responsabilități neclare la toate nivelurile de guvernare, îmbunătățirea calității serviciilor, a responsabilității și a participării cetățenilor ", a declarat Alexandra Schantl, Manager de program KDZ la Centrul de Cercetare în administrația publică.

În cadrul sesiunii Reflecții „Prioritățile de reformă susținute de partenerii de dezvoltare", contribuțiile au fost furnizate de:

Marité Moras, reprezentantă a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei;
Radu Danii, Ofițer Național de Program, Biroul Elvețian de Cooperare în Moldova;
Diana Cazacu, specialist în management de proiect, democrație și guvernanță, Agenția SUA pentru dezvoltare internațională
Valeria Ieșeanu, specialist în planificare și dezvoltare a parteneriatelor, PNUD Moldova.

Toți vorbitorii au subliniat că reforma administrației publice locale trebuie să fie realizată cu implicarea guvernelor locale și a CALM.

În încheierea sesiuniii, directorul excutiv al CALM Viorel Furdui a menționat că ideea generală din cadrul acestui eveniment vizează necesitatea creării unei platforme de dialog sincer și deschis între autoritățile locale/asociații, Guvern și partenerii de dezvoltare. „Tendințele negative recente trebuie să fie înlocuite cu un dialog, o comunicare instituțională și coordonare a diferitelor niveluri de guvernanță și consolidare a încrederii."


Directorul executiv al CALM a vorbit și despre condițiile care trebuie întrunite pentru a realiza o reformă a administrației publice locale încununată de rezultatele pe care le așteptăm cu toții.

„Nicio reformă nu poate fi realizată fără descentralizare, mai ales cea financiară, fără asigurarea principiilor democrației locale, subsidiarității și autonomiei fiscale", a concluzionat Viorel Furdui.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă