Nume
Parola
Vizualizări: 406
Un grup de lucru specializat din Regiunea de Dezvoltare Nord elaborează un concept de proiect în domeniul Sporirea atractivității turistice
Bălți, 13 Aprilie 2021 — Membrii grupului de lucru (GL) în domeniul Sporirea atractivității turistice, din care fac parte membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, s-au întrunit în cadrul a două sesiuni online pentru a dezvolta împreună un concept de proiect specific domeniului.

În cadrul primei întruniri online, care a avut loc în data de 9 aprilie a.c., Ion Ștefăniță, expert în domeniul turismului, a prezentat procesul de dezvoltare al sectorului turistic în Republica Moldova, precum și documentele de politici la nivel național. Expertul s-a mai referit la unele modele și bune practici din țară și de peste hotare în sectorul turistic, prezentând totodată o analiză generală a situației în domeniul turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Reuniți într-un grup de lucru și ghidați de expertul Ion Ștefăniță, participanții la întrunirea online au elaborat arborele problemei. „Îmi doresc să stabilim obiective care nu doar să arate bine pe hârtie, ci și să fie implementate”, a menționat expertul.

În context, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, i-a încurajat pe participanți să conlucreze activ în cadrul acestor activități, așa cum de acest lucru depinde calitatea conceptului de proiect și șansele acestuia de a obține finanțare și a fi implementat cu succes. „În perioada 2016-2020, în Programul Operațional Regional Nord au fost incluse foarte puține proiecte în domeniul turismului. Unicul proiect turistic implementat de ADR Nord în această perioadă este «Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din satul Călărășeuca»”, a specificat directorul ADR Nord.

Ulterior, în cadrul unui brainstorming, membrii GL au selectat probleme și idei comune pentru elaborarea unui concept de proiect.

La cea de-a doua sesiune a grupului de lucru, care a avut loc în data de 13 aprilie a.c., participanții au fost implicați, în mare parte, în activități practice. Ghidați de expertul Ion Ștefăniță și de consultantul regional GIZ Moldova Vlad Ghițu, membrii GL au formulat obiectivele conceptului de proiect, au identificat grupurile-țintă și beneficiarii proiectului, au stabilit acțiunile/activitățile conceptului de proiect, au setat produsele/rezultatele acestuia și au identificat acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului.

Din GL în domeniul Sporirea atractivității turistice fac parte 11 membri ai CRD Nord. Activitățile în care sunt implicați membrii acestui GL se desfășoară în contextul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord”, finanțat de Guvernul Germaniei prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL.), implementat de GIZ Moldova. În Regiunea de Dezvoltare Nord, în cadrul aceluiași proiect, au mai fost create două GL, din care fac parte membri ai CRD Nord: în domeniul Dezvoltarea urbană / Revitalizarea urbană și în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare.

www.adrnord.md