Nume
Parola
Vizualizări: 1840
Proiectul transfrontalier MuseumInfoTur în atenția reprezentanților mass media
5 Aprilie 2021 — Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) au organizat, vineri, 02.04.2021 o întrunire virtuală, pe platforma zoom, cu reprezentanții mass media și reprezentanții unui șir de muzee din Regiunea Centru a Republicii Moldova, parte a proiectului "MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică".

În cadrul acestui eveniment a fost discutat progresul înregistrat în realizarea activităților proiectului transfrontalier, așteptările reprezentanților muzeelor de pe urma participării în cadrul proiectului, dar și modalitățile de colaborare cu reprezentanții mass media pentru a disemina informațiile despre viitoarele Centre de Informare Turistică, care urmează să fie create spre finalul implementării proiectului.

Participanții la discuție au accentuat importanța valorificării patrimoniului cultural existent în arealul de desfășurare a proiectului.

Activitățile desfășurate vin să sporească vizibilitatea patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de Centre de informare turistică în destinațiile majore promovate.

În cadrul proiectului se organizează un șir de sesiuni de instruire, precum și alte activități de consolidare a capacităților pentru personalul din muzee, astfel încît acesta să capete abilități îmbunătățite de prestare a serviciilor de ghidare a turiștilor în zonă.

Ideea generală este în a capacita muzeele cu o nouă funcționalitate - de a informa viziatorii și turiștii despre atracțiile din destinațiile reprezentative ale regiunii din care fac parte. Iar activitatea în cadrul unei rețele de asemenea muzee-centre de infoturism ar scala eforturile comune și ar alimenta cu un număr suplimentar de vizitatori fiecare dintre instituțiile muzeale participante. Totodată, perioada aceasta de lipsă de mobilitate este un răgaz pentru re-conceptualizare a muzeelor pentru deschiderea ușilor în perioada post-pandemie cu noi oferte turistice, noi capacități și noutăți bune despre cele mai atractive locuri din regiune.

În acest moment se lucrează asupra unui profil al destinațiilor turistice majore din arealul proiectului, pentru a fi determinate mai multe trasee turistice comune și în același timp pentru stabilirea unor programe excursioniste, precum și la conținutul panourilor informative despre zonele turistice. De asemenea, se va elabora și promova brandul comun, precum și Ghidul „Destinații ale turismului cultural transfrontalier din Moldova" (Republica Moldova - România). Tot aici, cele 8 Centre de Informare turistică vor fi dotate cu cîte un set de mobilier care să răspundă necesităților individuale.

Amintim că perioada de implementare a proiectului transfrontalier MuseumInfoTur este 14 aprilie 2020 - 13 octombrie 2021. Proiectul este realizat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos" (România) și este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul european de vecinătate și co-finanțat de beneficiarii proiectului.