Nume
Parola
Vizualizări: 6291
Termeni de referință pentru selectarea unui expert în domeniul antreprenoriatului social, în cadrul proiectului ”ACCES – Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes”
Bălți, 2 Ianuarie 2020 — CADRUL GENERAL

Asociația Obștească ”Caroma Nord” lansează invitația de participare la concursul de selectare a unui expert (grup de experți) în domeniul: Antreprenoriat social.

Serviciile vor fi prestate în cadrul proiectului „ACCES – Asistenţă pentru Cunoștințe, Competenţe, Antreprenoriat şi Succes”, din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Servicii Sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urile active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

DESCRIEREA SARCINILOR

În vederea implementării obiectivelor proiectului, Asociația “Caroma Nord” solicită oferte, conform următorilor termeni de referință:
1. Expertul în cadrul proiectului urmează să elaboreze Planul de raional de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru Raionul Fălești.

Responsabilitățile expertului vor fi următoarele:

1. Studierea situației locale și a documentelor strategice ale Raionului Fălești cu accent pe dezvoltarea economică.
2. Facilitarea a 2 ateliere de lucru în vederea stabilirii directivelor strategice în domeniul antreprenoriatului social în raionul Fălești.
3. Elaborarea planului de acțiuni pe durată de 3 ani în vederea dezvoltării antreprenoriatului social la nivel raional, inclusiv elaborarea costurilor pentru realizarea activităților prevăzute.
4. Prezentarea planului de acțiuni pe durată de 3 ani în vederea dezvoltării antreprenoriatului social la nivel raional în cadrul comisiilor de specialitate Raionale (Comisia Juridică, Comisia Economie, Finanțe și Buget și Comisia Probleme sociale, învăţămînt, ocrotirea sănătății, cultură, tineret și sport), iar ulterior la ședința Consiliului Raional Fălești.

CERINȚE FAȚĂ DE EXPERT
• Studii Superioare (Economice sau Juridice prezintă un avantaj);
• Experiență dovedită în domeniul antreprenoriatului social;
• Experiență în elaborarea planurilor de acțiuni similare (în domeniul antreprenoriatului social prezință un avantaj);
• Abilitate de lucru în limba română și rusă.

CRITERII DE SELECȚIE
• Îndeplinirea cerințelor specificate în Termenii de referință ai concursului de selectare a expertului;
• Disponibilitate de realizare a activităților în conformitate cu perioada de timp prevăzută în Termenii de Referință;
• Ofertă financiară în corespundere cu bugetul disponibil.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

• CV-ul expertului
• Prezentarea unor documente similare elaborate de către expert va reprezenta un avantaj.
• Prezentarea unui concept de elaborare a planului de actiuni în vederea dezvoltării antreprenoriatului social la nivel raional pentru raionul Fălești (1-2 pagini)
• Oferta financiară semnată (cu indicarea datei de expediere), realizată după modelul indicat în fișierul de mai jos.

Durata contractului: 2 luni din momentul semnării contractului de consultanță.


Dosarele vor fi prezentate la adresa de e-mail: caroma.nord.ngo@gmail.com
Termenul limită de aplicare: 15 ianuarie 2020

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 060229996 sau la adresa de e-mail: caroma.nord.ngo@gmail.com

Persoana de contact: Constantin Curca.