Nume
Parola
Vizualizări: 7122
ANUNȚ de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor
Chișinău, 5 Noiembrie 2018 — Centrul pentru Dezvoltare Personală şi Profesională, acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, anunţă o nouă rundă de înscriere la Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor, care va avea loc, începând cu 26 noiembrie curent, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova.
Participanţii vor fi instruiţi atât teoretic, cât şi practic în domeniul medierii de către o echipă de formatori experimentaţi (psihologi, pedagogi, jurişti, mediatori practicieni), coordonată de domnul Mihai Şleahtiţchi, mediator, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP.
Subiectele de bază ale programului de instruire sunt:
• teoria şi analiza conflictelor;
• medierea ca factor de soluţionare alternativă a conflictelor;
• esenţa procesului de mediere;
• obiectivele, principiile şi etapele procesului de mediere;
• stiluri şi tehnici de mediere;
• comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;
• tehnici speciale de influenţare în procesul de mediere;
• clauza de mediere, contractul de mediere şi tranzacția de împăcare;
• cadrul legal al medierii;
• medierea în cadrul procesului penal;
• medierea în cadrul procesului civil;
• medierea comercială;
• medierea şcolară;
• medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;
• gestionarea biroului de mediere;
• personalitatea mediatorului;
• etica şi deontologia profesională a mediatorului etc.
Oportunităţile pe care le oferă Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor sunt reflectate în art.3 al Legii cu privire la mediere (nr.137 din 03.07.2015), care stipulează că mediatorul desfăşoară o activitate de liber-profesionist, care, fiind compatibilă cu orice altă profesie, poate fi desfăşurată fie în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat), fie în cadrul unei organizaţii de mediere.
Înscrierea se va face până în data de 24 noiembrie 2018.
Semnarea Contractului individual de studii va fi precedată de prezentarea obligatorie a următoarelor acte:
1. Cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor.
2. Buletin de identitate (original și copie).
3. Diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).

Cursurile se vor desfășura zilnic, începând cu orele 17.30. În ziua de sâmbătă, cursurile se vor ține începând cu ora 9.00.
Durata cursurilor – trei săptămâni.
Date de contact:
• telefon (mobil): 0694 68 356;
• e-mail: centrul.d.p.p@gmail.com

Autor: Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă