Nume
Parola
Vizualizări: 2645
Vrei să fii la curent cu derularea operațiunilor import-export?
Chisinau, 22 Ianuarie 2018 — Centrul de formare antreprenorială te invită la un seminar aplicativ-practic ”Operațiuni import-export”.

Data desfășurării: 1-2 februarie 2018
Locul desfășurării: CCI a RM, bd. Ștefan cel Mare, 151, Sala de Ședințe, etajul II

Scop și rezultate: Obţinerea abilităţilor practice privind operațiunile de export – import și documentarea fluxurilor în domeniul comerțului.

Grup – țintă: Brocheri vamali, manageri de vânzări şi logistică, jurişti, activitatea cărora prevede gestionarea operațiunilor de export – import.

Din program:

Cadrul legislativ și institutional în domeniul vamal:

Codul Vamal și acte normative în domeniu. (Noul Cod Vamal al RM)
Sistemul organelor vamale.
Rolul Brokerilor vamali.
Prioritățile în domeniul vamal conform Acordului de Asociere
Regimuri vamale: clasificarea și beneficiile regimurilor vamale

Drepturi de import și export. Baza de calcul. TARIM Originea mărfurilor
Declarația vamală, documente de insoțire

Procedura de declarare a mărfurilor
Dreclarare electronica: export

Declarare electronica: import, transit
Documente de transport international
Tranzit international. Sistemul carnet TIR
Admitere temporară. Sistemul Carnete ATA

Proceduri simplificate de vămuire
Agent economic autorizat: AEO
Proceduri simplificate de vămuire
Vămuire la domiciliu

Taxa: 1350 lei pentru un participant

Informații și înscrieri: +373(22) 235294, 23 3286 e – mail: marina.popovici@chamber.md
seminar@chamber.md