Nume
Parola
Vizualizări: 4329
Cazul unui copil exploatat prin muncă la o stînă de oi, examinat de către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului
1 August 2017 — Are șapte ani, dar deja de 3 ani paște vacile pe deal, în condiții de frig sau arșiță. Locuiește într-o cocioabă la o stînă de oi și se hrănește din ofrandele sătenilor. Mama consideră situația ca una de normalitate, iar autoritățile publice nu au depus suficiente eforturi pentru a soluționa problema copilului aflat în situație de risc.
Avocatul Copilului s-a sesizat din oficiu în cazul dat urmare a semnalului recepționat la Linia verde – Telefonul copilului. Exploatare prin muncă, iresponsabilitate din partea părinților și intervenție insuficientă din partea autorităților publice locale – sunt constatările Avocatului Copilului pe marginea cazului menționat.
Ombudsmanul a emis un act de reacționare în care a recomandat autorităților identificarea operativă a unei forme de protecție adecvată copilului, cu acordarea asistenței necesare medicale, psihologice, înscrierea minorului în instituția de învățămînt din localitate.

Pentru verificarea informației, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului, Maia Bănărescu, s-a deplasat pe 26 iulie curent în localitatea din raionul Hâncești vizată în semnalul de la Linia verde - Telefonul copilului și a constatat că informația adusă la cunoștință corespunde adevărului.

Minorul locuiește împreună cu mama sa și concubinul acesteia la o stână de oi. Încăperea improvizată și insalubră în care stă familia nu dispune de condiții elementare de trai, nu este conectată la o sursă de energie electrică, de apă potabilă care să asigure necesitățile familiei, nu are grup sanitar. Corespunzător nu există condiții pentru prepararea hranei. Familia se alimentează din mâncarea primită de la săteni, ale căror vaci le paște mama împreună cu minorul, iar banii oferiți este unica sursă de existență a familiei.

La momentul vizitei, copilul păștea vacile alături de mama sa pe deal în arșiță. Mama nu avea o sticlă cu apă pentru el, declarând că în apropiere sunt mai multe izvoare de unde copilul poate să bea apă, în schimb în punga cu mâncare avea o sticlă cu vin. Atât mâncarea, pe care mama o poartă toată ziua în pungă la temperaturi ridicate, cât și apa a cărei calitate necunoscută, pot fi surse de intoxicație.

Copilul era neîngrijit, cu îmbrăcămintea murdară și încălțămintea ruptă. Din aspectul copilului era ușor de înțeles că acesta de mai mult timp nu a fost spălat și nu i s-a acordat îngrijirea cuvenită.

Anul acesta minorul urmează să fie înmatriculat în clasa întâi. Cu toate acestea, mama încă nu a depus o cerere pentru ca el să fie înscris la școală și nu a efectuat investigațiile medicale necesare în acest sens.
Avocatul Copilului a mai constatat că mama băiatului nu percepe ca o problemă situația în care se află copilul: că locuiește la o stână, în condiții inadecvate pentru creșterea și îngrijorarea minorului, că acesta este exploatat prin muncă și că este supus unor riscuri pentru viață și sănătate.
În cadrul vizitei de documentare în localitatea din care provine băiatul, Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului a discutat cu asistentul medical despre starea sănătății copilului și a aflat că la punctul medical din sat copilul nu are o fișă medicală. Asistentul medical nu știa când a fost ultima dată examinat băiatul, ce probleme de sănătate are și cât de des îi sunt efectuate controalele de rutină, deși copilul are dificultăți de vorbire, cauzate de tulburări neurologice (conform spuselor mamei).

Maia Bănărescu a discutat și cu primarul localității și asistentul social despre situația copilului, acțiunile întreprinse pentru redresarea situației familiei în cauză. Avocatul Copilului a constatat că, deși familia menționată se află la evidența din 2015, măsurile întreprinse de către autoritatea tutelară au fost insuficiente pentru a oferi asistența și protecția corespunzătoare copilului.

În cadrul vizitei, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a documentat și privitor la alte cazuri aflate în gestiunea organului tutelar local legate de documentarea copiilor în localitate, abandonul școlar, copii abuzați și despre impedimente pe care le întâmpină autoritatea tutelară în realizarea atribuțiilor de serviciu.
Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului va urmări gradul de îndeplinire a recomandărilor sale în cazul acestui minor și va continua întâlnirile de lucru cu autoritățile tutelare pentru a discuta, inclusiv exercitarea competențelor ce le revin în cazurile copiilor în situație de risc.

Astăzi Ombudsmanul a fost informat că minorul a fost plasat într-un centru de plasament.

Secția promovarea drepturilor omului, relații internaționale și comunicare

Tel: 022 23 48 00