Nume
Parola
Vizualizări: 280
CALM și reprezentanți ai ministerelor Finanțelor din România și Republica Moldova identifică soluții de organizare a auditului în APL!
12 Iulie 2019 — Reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice din România și ai Ministerului Finanțelor din Republica Moldova au avut consultări cu experți ai Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) privind identificarea celor mai optime formule de organizare a auditului intern în administrația publică locală (APL).

În Republica Moldova este stabilită prin Lege obligativitatea efectuării auditului intern în toate instituțiile statului. Totuși, din lipsa resurselor și a specialiștilor, la nivel local acest serviciu este instituit în foarte puține APL, printre acestea fiind Bălți și Chișinău.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a afirmat că exemplul României, unde auditul intern este făcut în cadrul APL prin cooperare, prin intermediul asociațiilor reprezentative ale autorităților locale, este unul de succes și ar putea fi implementat în Republica Moldova.

CALM și-a manifestat disponibilitatea de a dezvolta în cadrul Centrului de Expertiză, Asistență și Instruire un serviciu de audit ce ar putea fi prestat APL-urilor.

Reprezentanții ministerului Finanțelor de la Chișinău au anunțat că vor elabora cadrul legal ce ar permite APL-urilor din Republica Moldova să efectueze auditul public prin cooperare.

Directorul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern Mioara Diaconescu a afirmat după eliminarea barierelor legislative ar urma să fie creat un centru de pilotare care să ofere asemenea servicii pentru APL, astfel autoritățile locale vor avea posibilitatea să se convingă că sistemul este efectiv și mai puțin costisitor.

Menționăm că legea Finanțelor Publice din România stabilește că instituțiile publice locale, precum și cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor de funcționare cooperează pentru organizarea și exercitarea unor activități, în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege, cu precădere în domenii ce privesc activități de control, audit, inspecție, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate.

Directorul executiv al CALM a fost de părere că este nevoie de creat o bază legislativă ce ar permite să poată fi prestate prin cooperare și serviciile de contabilitate.

Părțile și-au manifestat disponibilitatea de a continua cooperarea în vederea identificării soluțiilor optime de organizare a auditului intern prin cooperare.

Auditul intern permite reducerea greșelilor în activitatea APL, creșterea eficienței activității administrative și utilizării resurselor financiar-contabile patrimoniale, precum și să ferească APL și angajații săi de sancțiuni și penalizări din partea organelor de control ale statului.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă