Nume
Parola
Vizualizări: 297
Antreprenoriatul social studiat în România de către CALM!
2 Iulie 2019 — În scopul aprofundării cunoștințelor privind activitatea de antreprenoriat social, posibile măsuri de sprijin şi încurajare a întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție, Ministerul Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a organizat în perioada 24-27 iunie 2019 o vizită de studiu în România pentru membrii Grupului de lucru pentru analiza activității entităților juridice cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.

Din partea CALM a participat expertul Cătălina Scorțescu, care este membru al Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a Grupului de lucru, alături dereprezentanţii autorităților publice centrale și organizațiilor necomerciale care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social.

Participanții au vizitat întreprinderi sociale cu sediul în județele Iași și Piatra Neamț, s-au întâlnit cu reprezentanți ai autorităților publice locale și instituțiilor de stat responsabile de antreprenoriatul social: Mihai Chirică (Primarul mun. Iași), reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială (primăria mun. Iași), ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (jud. Iași), ai Camerei de Comerț și Industrie Iași.

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social este un organ colegial creată cu scopul examinării solicitării sau contestațiilor privind atribuirea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.

Prima ședință a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social a avut loc la 13 iunie 2019. În cadrul acesteia a fost ales vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (reprezentant al societății civile) și a fost instituit Grupul de lucru pentru analiza activității persoanelor juridice cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă