Nume
Parola
Vizualizări: 279
În Republica Moldova autonomia locală este simulată!
9 Aprilie 2019 — Autoritățile publice locale, în virtutea competențelor atribuite prin lege, gestionează o parte importantă din treburile publice. Pentru regiunea Europei centrale și de est, autoritățile publice locale au în gestiune proprie, în medie, un număr de 20 de funcții în domeniile: educație; sănătate; cultură și sport; protecția socială și altele. Situația din Republica Moldova la acest capitol este mai bună comparativ cu media regională, autoritățile publice locale fiind responsabile de exercitarea unui număr de 22 de funcții. Un aspect esențial al conceptului autonomiei locale ține de corelația dintre volumul resurselor disponibile și a competențelor delegate, precum și de libertatea pe care o au autoritățile publice locale în luarea deciziilor privind modul de folosire a resurselor alocate. Cartea Europeană a Autonomiei Locale specifică în mod expres că ”Colectivităţile locale au dreptul în cadrul politicii economice naţionale la resurse proprii suficiente, de care pot dispune în mod liber, în exerciţiul competenţelor lor.”

Făcând referire la datele anului 2017, se atestă că veniturile autorităților publice locale în Republica Moldova sunt de ordinul a 7,6% din PIB. Această situație este mai bună față de media regională, care a fost de 5,9% din PIB, dar mai rea față de media de 10,7% pentru statele UE din anul de referință. Totuși, o înțelegere mai amplă a modului de realizare a autonomiei locale din Republica Moldova ne oferă un detaliu suplimentar. Astfel, pentru anul 2017, ponderea sectorului educațional în total cheltuieli ale autorităților publice locale a fost de 56%, a doua cea mai mare pondere din total după Kosovo, pentru regiunea Europei centrale și de est. Spre exemplu, ponderea sectorului educațional în total cheltuieli ale APL pentru regiunea Europei centrale și de est a fost în anul 2017 de 27%, iar în statele UE acest indicator a atins valoarea medie de 17% în anul de referință. Datele menționate indică asupra unei simulări a autonomiei locale în Republica Moldova. Or, deși veniturile autorităților publice locale formal dețin o pondere mare în PIB, acestea sunt direcționate primordial spre asigurarea funcționării unui singur sector, aflat în mod primordial sub administrarea autorităților centrale. Autoritățile publice locale deținând implicit doar funcția de intermediere în acest proces.

Expertul CALM Viorel Gîrbu

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Statistica

  • 10011 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 135 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate