Nume
Parola
Vizualizări: 492
CALM promovează interesele APL în cadrul instituțiilor Uniunii Europene
12 Octombrie 2018 — O delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) formată din directorul executiv Viorel Furdui, vicepreședintele, primarul municipiului Edineț Constantin Cojocaru, vicepreședintele, primarul de Colibaș, Cahul Ion Dolganiuc și primarul de Capaclia, Cantemir Alexei Busuioc a participat în perioada 9 -10 octombrie la marcarea celor 10 ani de la crearea PLATFORMA – organizație afiliată Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene. Evenimentul a avut loc la Bruxelles și e reunit reprezentanți ai APL din țările UE, dar și ale Parteneriatului Estic.

În cadrul lucrărilor PLATFORMA au fost trasate principalele realizări ale instituției pe parcursul celor 10 ani de activitate. Frédéric Vallier, secretarul general al Consiliului Municipalităţilor şi Regiunilor europene a declarat că în ultimii zece ani „ne-am convins că politicile publice nu pot fi efectuate fără participarea autorităţilor locale şi regionale. Datorită unor organizaţii precum PLATFORMA, autorităţile locale sunt din ce în ce mai implicate în procesul de luare a deciziilor."

Karl Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR) a declarat că centralizarea nu este o soluție pentru viitor, ea este o relicvă a trecutului. „Descentralizarea este un model prin care deciziile şi investiţiile pot fi mai strâns aliniate la nevoile reale ale societății."
Totodată, în cadrul dezbaterilor au fost abordate cele mai importante probleme cu care se confrunta autoritățile locale din Europa, în general, dar și din cadrul țărilor Parteneriatului Estic, în particular.

În discursul său, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că descentralizarea și democrația locală sunt două deziderate regionale esențiale. „Aceste obiective trebuie tratate cu aceeași intensitate ca și drepturile omului, justiția independentă, dar și lupta împotriva corupției. Fără un proces eficient de descentralizare și consolidare a APL nu vom putea înregistra rezultate în celelalte domenii problematice. Dimpotrivă, doar având APL puternice vom putea mai ușor să consolidăm statul de drept și să dezvoltăm economia țării."

Membrii CALM au avut o întrevedere cu Mathieu Bouquet, conducătorul unității din cadrul Comisiei Europene responsabile de programele de dezvoltare pentru țările Parteneriatului Estic. Unul dintre subiectele discuției a constituit necesitatea elaborării unor programe de finanțare cu acces direct pentru APL din Republica Moldova și implicarea plenară a APL /CALM în procesul de elaborare a noilor programe de dezvoltare.

De asemenea, pentru prima dată o delegație din Republica Moldova a participat împreună cu reprezentanții României la ședința Comitetului European al Regiunilor – una dintre cele mai importante instituții de pe lângă Parlamentul Europei, responsabilă de APL, dezvoltarea locală și regională. În cadrul evenimentului a fost stabilită necesitatea susținerii APL din Republica Moldova, în mod special pe parcursul deținerii de către România a președinției Uniunii Europene ( din 1 ianuarie 2019). Partea română a pledat pentru mărirea suportului direct pentru comunitățile locale din Republica Moldova, susținerea APL din statul nostru în cadrul instituțiilor europene și identificarea mai multor posibilități de cooperare între APL din țările UE și cele din cadrul Parteneriatului Estic.

Un alt subiect al discuției a fost convocarea unei ședințe comune a CALM și Asociației Municipiilor din România, dar și consolidarea relațiilor dintre CALM și Asociațiile Comunelor și Orașelor din România. Ședința a fost prezidată de Robert Negoiță, primarul sectorului 3 București.

Delegația din Republica Moldova a avut întrevederi și cu delegațiile din Letonia, Georgia, Ucraina, Franța, Spania, Lituania, Benin, etc.

Reprezentantul Georgiei David Melua, dar și ai Ucrainei Natalia Lazarenco și Serghei Mazur au scos în evidența necesitatea implicării mai active a UE în consolidarea procesului de descentralizare în țările Parteneriatului Estic, în vederea obținerii mai multor performanțe la capitolul democrație și dezvoltare. Echipa din Lituania a prezentat un proiect trilateral Lituania-Georgia-Moldova, un exemplu ce ar putea fi preluat și de alte țări membre UE.

De asemenea, în cadrul lucrărilor PLATFORMA a fost pusă în evidență necesitatea abordării mai intense a intereselor APL în cadrul negocierilor dintre Uniunea Europeană și guvernele naționale ale statelor din cadrul Parteneriatului Estic.

Totodată, au fost solicitate:

- Mai multe programe cu finanțare directă pentru APL;

- Promovarea la nivelul UE a accesului comunităților locale din RM și celelalte state la programele de dezvoltare locală și regională, inclusiv prin proiecte comune și parteneriate cu autoritățile locale din țările UE;

- Asigurarea condițiilor pentru APL din țările Parteneriatului Estic de a participa și de a fi auzite în cadrul instituțiilor Uniunii Europene;

- Oferirea suportului instituțional din partea UE pentru asociațiile APL din țările Parteneriatului Estic, in calitate de actori și promotori importanți ai schimbărilor și reformelor de descentralizare;

- Crearea în cadrul Comisiei Europene a unui grup special privind situația democrației locale din Republica Moldova.

În urma discuțiilor abordate, PLATFORMA va solicita membrilor Parlamentului European și statelor membre ale Uniunii Europene să efectueze ajustări ale regulamentelor în domeniu, cum ar fi:

- Recunoașterea și sprijinirea rolului autorităților locale în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;

- Identificarea modalităților specifice de finanțare pentru a sprijini reformele de descentralizare și parteneriatele internaționale între administrațiile locale;

- Sprijinirea guvernelor locale pe toate dimensiunile;

- Recunoașterea și sprijinirea parteneriatelor internaționale între autoritățile locale;

- Consolidarea parteneriatelor în cadrul politicii de dezvoltare a UE;

- Recunoașterea rolului guvernelor locale în subiecte precum migrația, mediul de afaceri, climă, gender.

PLATFORMA este o organizație a Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor care contribuie la consolidarea principiului descentralizării și autonomiei locale din APL și abordează recomandările-cheie către factorii de decizie din UE pentru viitoarele negocieri. Unul dintre obiectivele PLATFORMA este implicarea mai eficientă a guvernelor locale și regionale în elaborarea politicilor Uniunii Europene.

Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor (CEMR) este cea mai veche și cea mai mare asociație europeană a autorităților locale și regionale. Este singura organizație care reunește asociațiile naționale ale autorităților locale și regionale din țările europene și reprezintă, prin intermediul lor, toate nivelurile de teritorii - locale, intermediare și regionale. De la crearea sa în 1951, CEMR promovează construirea unei Europe unite, pașnice și democratice bazate pe autonomia locală, respectarea principiului subsidiarității și participarea cetățenilor.

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din reprezentanți ai statelor membre, aleși la nivel local și regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația UE care are impact asupra regiunilor și orașelor. CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Statistica

  • 10060 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 135 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate