Nume
Parola
Vizualizări: 562
Continuă instruirea reprezentanților societății civile din UTA Găgăuzia
8 August 2018 — Recent la Vadul lui Vodă a avut loc cel de al patrulea seminar din cadrul programului de instruire a reprezentanților societății civile din UTA Găgăuzia. La seminar au participat 27 de membri ai organizațiilor neguvernamentale beneficiare de granturi din cadrul proiectului ”Consolidarea societății civile în Găgăuzia” .
Timp de trei zile participanți la seminar au studiat teoria și practica liderism-ului și teambulding-ului – artei de a crea, consolida și motiva echipele din cadrul organizațiilor neguvernamentale. Facilitatorii seminarului, experții naționali Serghei Lîsenco și Valentina Chicu împreună cu participanții au simulat diferite situații din activitatea practică a ONG-urilor referitoare la rolul și locul liderului în echipă, particularitățile creării unor echipe eficiente și motivate, interacțiunea dintre membrii echipei și depășirea factorilor de risc în relațiile interpersonale, etc. Pe exemple din activitatea proprie reprezentanții ong-urilor din Găgăuzia au examinat factorii ce conduc la obținerea unor rezultate palpabile în cazul când există o echipă puternică și cazurile de eșec în activitate atunci când membrii echipelor nu sunt compatibili, când nivelul de pregătire, motivare și organizare lasă de dorit.
În partea a doua a seminarului participanții au discutat despre necesitatea creării în UTA Găgăuzia a unor platforme viabile de ONG-uri care ar putea cu eforturi comune să promoveze valorile democratice, transparența, responsabilitatea în activitatea organizațiilor neguvernamentale dar și să responsabilizeze autoritățile publice și alți factori de decizie în probleme ce țin de domeniul de activitate a formațiunilor societății civile. Au fost elaborate principiile care ar putea sta la baza creării platformelor, precum și un proiect de plan de acțiuni pentru perioada imediat următoare.
Proiectul „Consolidarea societății civile din UTA Găgăuzia”, finanțat cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor NonGuvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo din Comrat. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.
Pentru informaţii:
Vasile Cioaric – 079635985

Statistica

  • 10011 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 135 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate