Nume
Parola
Vizualizări: 703
SMART RIVER GOVERNANCE 2.0: IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE RÎU PENTRU BOTNA. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RESURSELOR DE APĂ
Costești, Ialoveni, 18 Iunie 2018 — Joi, 14 Iunie 2018, în sala de ședințe a primăriei comunei Costești, r. Ialoveni, a avut loc un atelier de lucru consacrat transferului experientei și a metodologiei de administrare a resurselor acvatice din bazinul râului Botna prin intermediul ”Contractului de Râu”.

Activitatea s-a realizat in cadrul proiectului ”SMARIGO 2.0: SMART RIVER GOVERNANCE 2.0: Implementation of the Botna River Contract for integrated management of river area”, finanțat de Ministerul de Externe al Italiei în cadrul Programului KEP ITALY 2017. Proiectul este implementat de către asociațiile ”Alta Scuola” și ”Ecoazioni” din Italia, în parteneriat cu Întreprinderea de Stat ”Direcția Bazinieră de Gospodarire a Lacurilor”, din cadrul Agenției ”Apele Moldovei”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația ”Caroma Nord” și Agenția Apele Moldovei.

La lucrările atelierului au participat reprezentați ai Agenției ”Apele Moldovei”, Autorităților Publice Locale din s. Costești, dl vice primar Andrei Țurcanu, persoane interesate precum, proprietari de terenuri agricole, agenți economici, reprezentați ai societatii civile, personal didactic etc.

Prin interemediul video-conferinței, la lucrările atelierului au intervenit cu prezentări dl Endro Martini, Managerul proiectului SMARIGO 2.0, președintele ”Alta Scuola”, Agostino Avanzi, Inginer hidrolog ”Beta Studio” și Massimo Bastiani, expert internațional, membru al Comitetului Național al Contractului de Râu din Italia. Acest fapt a favorizat o comunicare vizuală și auditivă eficientă între participanți și un schimb de informații în timp real, prin transfer de informații, imagini, date statistice etc.
”Rezultatele proiectului depind de coordonarea strânsă a acțiunilor tuturor utilizatorilor de apă și a celor implicați în gospodărirea resurselor de apă conform principiilor de management integral al resurselor de apă la nivelul bazinului hidrologic Botna”, a menționat Endro Martini, Managerul proiectului SMARIGO 2.0.

Scopul proiectului este de a transfera bune practici și tehnologii inovative cu privire la modul de administrare a resurselor unui râu. Metodologia ”Contractului de râu” este aplicată în mai multe țări europene precum Franța, Italia, Belgia încă din anii 1980, fapt care a impulsionat implicarea întregii societăți în administrarea rîului, începând cu autoritățile publice centrale, locale, servicii specializate, societatea civilă, agenți economici, până la simpli cetățeni interesati de calitatea mediului în care locuiesc.

Ca obiect de studiu și de aplicare a metodologiei ”Contractului de rău” în RM servește râul Botna, care traversează 3 raioane (Hincești, Ialoveni și Căușeni). Starea rîului în ultimii ani se agravează, fiind afectată de schimbările climaterice, gradul înalt de poluare cu deșeuri (canalul râului are un grad avansat de colmatare), folosirea neadecvată a terenurilor din fîșia riverană de protecție, iar situaţia creată prezintă risc de inundaţii.
Un alt obiectiv pe care îl urmărește proiectul este de a crește gradul de responsabilitate a cetățenilor față de bunul public, apă, și de implicare în buna guvernare a răului Botna prin transferul practicilor partenerilor europeni.

Consultarea părților interesate, comunicarea și informarea publicului despre starea mediului, apei râului, identificarea rolului fiecărui actor-chee, vor determina întocmirea unui contract numit ”Contract de râu”, care va constitui un angajament viabil pentru programul de activități pe termen scurt și mediu, inclusiv un temei pentru identificarea și colectarea de resurse financiare pentru buna adminstrare a râului.

Lucrările atelierului de la Costești, Ialoveni, s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă, caldă și cooperantă, fiind apreciate ca utile pentru participanți.

Pentru mai multe informații contactați: Alexandru Tabacaru, tabacarualex@yahoo.com.

Statistica

  • 9836 comunicate de presă
  • 327 jurnalişti înscrişi
  • 134 instituţii/companii înscrise
  • 469 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate