Nume
Parola
Vizualizări: 908
Anunț concurs
Bălți, 18 Octombrie 2017 — „Centrul de Resurse pentru Educatie Ecologică și Dezvoltare Durabilă” (CREEDD) anunță concurs pentru selectarea unui expert (grup de experți) care va realiza Studiul de Fezabilitate pentru Crearea și Implementarea Sistemului Sustenabil de Gestionare Selectivă a deșeurilor în municipiul Bălți

Termen de aplicare 01 noiembrie 2017, ora 17:00.

În perioada Septembrie 2017 – Iunie 2018, CREEDD în colaborare cu Primăria Bălți elaborează un Sistem Sustenabil de Gestionare a Deșeurilor.
Sistemul va fi elaborat în cadrul proiectului ”ORAȘ CURAT: Consolidareacapacitățiipentrugestionareaeficientă a deșeurilor în municipiul Bălți” implementat de FHI 360 cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Obiectiv
CREEDD va angaja un expert (grup de experți) care va fi responsabil de realizarea Studiului de Fezabilitate (împreună cu CREEDD) pentru Crearea și Implementarea Sistemului Sustenabil de Gestionare Selectivă a deșeurilor în mun. Bălți, care va reflecta situația în domeniul mediului din perspectivă economică și socială. Suplimentar, expertul (grupul de experți) va contribui la elaborarea acțiunilor de mediu corelate cu problemele existente și strategiile naționale.

Responsabilitățile expertului (grupului de experți)
• Elaborarea Studiului de Fezabilitae pentru Crearea și Implementarea Sistemului Sustenabil de Gestionare Selectivă a deșeurilor în mun. Bălți;
• Dezvoltarea/elaborarea analizei actuale a situației în domeniul mediului în colaborare cu direcțiile de specialitate ale Primăriei Bălți.


Durata contractului
Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada noiembrie 2017 – martie 2018.

Procedura de aplicare:
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină: (1) CV-ul; (2) o scrisoare de intenție conținând aspectele/viziunile pe care aplicantul dorește să le expună cu privire la sarcina ce urmează a fi efectuată; (3) propunerea financiară (reieșind din numărul de zile de lucru estimate și costul unei zile de lucru). Dacă consultantul a participat anterior la elaborarea unor analize similare se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
- experiența expertului
- viziunea asupra executării și abordarea sarcinilor
- costul serviciilor.
Valoarea maximă a contractului este de 40,000 MDL, inclusiv taxe, transport și cheltuieli de masă și cazare.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: mariusfrecauteanu@gmail.com; creedd.ong@gmail.com, cu mențiunea „Expert Studiu Fezabilitate” până la data de 01 noiembrie 2017, ora 17:00.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică: mariusferecauteanu@gmail.com

Statistica

  • 9837 comunicate de presă
  • 327 jurnalişti înscrişi
  • 134 instituţii/companii înscrise
  • 469 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate