Nume
Parola
Vizualizări: 990
Cu un nivel înalt de cunoștințe și abilități, încă un grup de cursanți a finalizat Programul de instruire
3 August 2017 — În perioada 29 - 30 iulie, curent, alți 20 de reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, mass-media, grupuri de iniţiativă şi activiști civici din autonomia găgăuză au finalizat activităţile preconizate în Programul de instruire, desfăşurat de Centrul CONTACT în cadrul proiectului „Dezvoltarea societăţii civile în UTA Găgăuzia”.
Ultimul trening a vizat metodele de elaborare și implementare a campaniilor mediatice cu genericul „Cere socoteală banilor public!”.
Experții proiectului, Petru Macovei şi Ina Prisăcaru, au examinat împreună etapele de elaborare și implementare a campaniilor mediatice, în special cele orientate spre monitorizarea de către societatea civilă a utilizării banilor publici.
În cadrul trening-ului au fost aduse exemple de campanii, desfăşurate de diferite asociaţii obşteşti şi reţele de ONG-uri, în depistarea şi informarea publică a utilizării ineficiente sau chiar frauduloase a finanţelor publice locale, a cazurilor de abuzuri în efectuarea procedurilor de achiziţii publice etc.
La seminar a fost invitat și președintele asociației obștești „Inițiativa pozitivă”, Ruslan Poverga, care a povestit și demonstrat colegilor din UTA Găgăuzia cum această organizație luptă pentru apărarea drepturilor și intereselor persoanelor infectate cu HIV/SIDA, ce metode utilizează membrii organizației pentru a atrage atenția societății și a factorilor de răspundere asupra problemelor acestora.
Participanții au elaborat planuri-model ale unor eventuale campanii media pentru viitoare proiecte, au propus măsuri de cooperare a forţelor organizațiilor societăţii civile într-un front comun pentru prevenirea corupţiei şi a cheltuielii nejudicioase a banilor publici.
Participanţii s-au întors în localităţile lor înzestraţi cu material teoretico-practic, cu o bază de date completă privind cadrul legal în domeniu, ghiduri şi recomandări pentru organizarea şi desfăşurarea media-campaniilor de monitorizare a autorităţilor locale, videofilme despre experiența acumulată deja de alte asociaţii obşteşti în acest domeniu etc.
Participanții la Programul de instruire au primit certificate drept mărturie a faptului că reprezentaţii societăţii civile din UTA Găgăuzia, implicaţi în proiect, dispun de un nivel înalt de pregătire în planificarea, realizarea şi asigurarea durabilităţii activităţilor de monitorizare şi susţinere a autorităţilor publice locale şi regionale în realizarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin.
Proiectul „Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”, finanţat cu sprijinul Uniunii Europene, reprezintă efortul comun al Fundaţiei Soros-Moldova, Centrului Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Non Guvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţiei Obşteşti Piligrim-Demo din Comrat.

Statistica

  • 9747 comunicate de presă
  • 326 jurnalişti înscrişi
  • 132 instituţii/companii înscrise
  • 468 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate